M&L Advies | Aankoop

Wat is een bouwtechnische keuring ?

De bouwtechnische keuring is aan te bevelen bij aankoop van een bestaande woning. Het keuringsrapport voldoet aan de eisen die gesteld zijn t.b.v de Nationale Hypotheek Garantie(NHG). De bouwtechnische rapporten worden erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. De keuring wordt uitgevoerd door ervaren bouwkundigen. Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven. Op basis van jarenlange ervaring en bekendheid met de eisen die gesteld worden is er een keuringslijst opgesteld. Tijdens dit bouwtechnische onderzoek wordt, in uw bijzijn, door de inspecteur deze lijst afgewerkt. De bouwkundige inspecteurs zijn goed opgeleid en kennen dus het klappen van de zweep. Dagelijks worden in geheel Nederland tientallen keuringen uitgevoerd. Vandaag gebeld is snel gekeurd en geeft u zekerheid en onderbouwing bij het nemen van uw beslissing en onderhandeling.

Op basis van deze inspectie wordt een keuringsrapport opgemaakt. Dit rapport geeft inzicht in de technische en onderhoudsstaat van een woning en is tevens voorzien van een globale kostenraming, met daarop de direct noodzakelijke kosten, te verwachten termijnkosten 1-5 jaar en verbeterkosten van de zaken die niet acceptabel zijn. Hiermee heeft M&L Advies direct een wapen in handen om te onderhandelen en u om uw beslissing te overdenken. U koopt immers niet elke dag een huis. Dit keuringsrapport is een momentopname en geeft geen garantie voor de verre toekomst. Wel geeft het de status van de woning weer en probeert uit te sluiten of er grote problemen zijn of komen. Met behulp van deze keuring worden gebreken aan het licht gebracht.

Vanaf het moment dat een woning opgeleverd wordt zal een woning onderhoud nodig hebben om te voorkomen dat de staat van de woning verslechtert en er voor te zorgen dat de levensduur verlengd wordt. Echter in de praktijk zal dit niet altijd plaats vinden, daarnaast knaagt door de jaren heen de tand des tijds aan iedere woning. Om vast te stellen wat de technische- en onderhoudsstaat van een woning is, is een objectieve beoordeling noodzakelijk. Hiervoor is deze bouwtechnische keuring de uitgezochte keuring.

De bouwtechnische keuring omvat:

 • Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren.
 • Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte.
 • Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien.
 • Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.
 • Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie.
 • Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie.
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie.
 • Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van keuken.
 • Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van alle overige sanitaire groepen.
 • Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen.
 • Vaststelling aanwezigheid loden waterleiding, aanwezigheid asbest, risico koolmonoxide e.d.
 • Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijn kosten en verbeter kosten.

Tijdens de bouwtechnische keuring krijgt u direct al een indruk van bovengenoemde zaken, het uiteindelijke keuringsrapport ontvangt u zo spoedig mogelijk na de keuring en geeft u inzicht in de staat van de woning en een kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 5 jaar Dit keuringsrapport kan een uitstekend hulpmiddel zijn tijdens de prijs onderhandelingen.

Werkzaamheden

Social Media