Klachtenprocedure

Klachtenprocedure M&L Advies

Klachtenprocedure van M&L Advies

Uiteraard hopen wij een prettige en langdurige samenwerking met u aan te gaan. Daarvoor doen wij ons uiterste best. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met onze dienstverlening, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk, zodat wij uw klacht kunnen oplossen. U kunt hier onze klachtenprocedure lezen.

Een onverhoopte klacht kun je binnen 1 jaar na het advies en/of de bemiddeling bij ons indienen met vermelding van:

  • Uw naam en adresgegevens (inclusief telefoonnummer en e-mailadres)
  • Uw dossiergegevens, zoals hypotheekofferte- of polisnummer(s)li>
  • Een korte omschrijving van de klacht, wanneer deze is ontstaan en uw voorstel voor een oplossing
  • Eventueel relevante documenten die de klacht onderbouwen

Schriftelijke klachten kunt u sturen aan:

M&L Advies
Roek 21
3191GD Hoogvliet

Wanneer kunt u antwoord verwachten?

Ons uitgangspunt is om de behandeling van de klacht uiterlijk binnen drie weken (vijftien werkdagen) af te wikkelen. Bij complexere zaken is het niet altijd mogelijk de gestelde termijn te halen. Mocht dit het geval zijn, dan word u hierover schriftelijk geïnformeerd door ons.

Niet tevreden over de afhandeling?

Bent u het onverhoopt niet eens met het ingenomen standpunt en besluit, dan kunt u binnen twee weken na datum poststempel uw tegenreactie schriftelijk kenbaar maken. Indien wij binnen twee weken geen tegenreactie hebben ontvangen, wordt het dossier als afgehandeld beschouwd.

Als u van mening bent dat wij de klacht uiteindelijk niet juist hebben afgehandeld, kunt u de klacht voorleggen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) in Den Haag. M&L Advies is onder nummer 300.013581 aangesloten bij het Kifid. Voor een standaard klachtenformulier en informatie over hun procedures, termijnen en tarieven, verwijzen wij u naar de website van Kifid: www.kifid.nl. Let wel, u kunt pas bij het Kifid terecht nadat u onze interne klachtenprocedure hebt doorlopen.

Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vind de behandeling of de uitkomst niet bevredigend, dan kunt u het geschil voorleggen aan de burgerlijke rechter.